Fisioteràpia i Rehabilitació

Home Oferta assistencial Fisioteràpia i Rehabilitació

Fisioteràpia i Rehabilitació

La rehabilitació i la fisioteràpia es defineixen com el conjunt de tècniques que mitjançant l'aplicació de tractaments físics i manuals curan, prevenen i readaptan als pacients utilitzant tècniques com la ona curta, l'electroesimulació, l'ultrasó, la magnetoteràpia...

Aquestes tècniques són susceptibles de ser utilitzades en:

 • Traumatologia i ortopèdia
 • Traumatologia Esportiva
 • Reumatologia
 • En petita neurologia
 • En síndrome miofascial
 • En Òrtesis, pròtesis i ajudes ergonòmiques
 • Escola d'Esquena i deficiències musculars del raquis

Les tècniques més utilitzades són:

 • Magnetoteràpia
 • Electroteràpia
 • Termoteràpia
 • Hipertèrmia
 • Ultrasons d'última generació
 • Teràpia manual
 • Masaoteràpia
 • TRAL (tècniques de reeducació de l'aparell locomotor)
 • Banys de parafina
 • Poleoteràpia
 • Cinesiteràpia
 • Crioteràpia
 • Tapping
 • Ones de xoc
Fisioteràpia i Rehabilitació Fisioteràpia i Rehabilitació