Noticias y Actualidad

Home Notícies CreuBlanca CreuBlanca crea un servei exclusiu de ressonància per a pacients amb marcapassos

CreuBlanca crea un servei exclusiu de ressonància per a pacients amb marcapassos

Dimarts, 25 Gener, 2022 Comentarios
  • L'objectiu és evitar el risc que suposen els desplaçaments del pacient amb el dispositiu desactivat des de la consulta del cardiòleg fins al centre on es realitza la ressonància.

'image'

A Espanya, s'implanten al voltant de 400.000 marcapassos a l'any, convertint-se en el dispositiu cardíac que s'insereix amb més freqüència al nostre país, segons la Societat Espanyola de Cardiologia.

Els pacients que porten un marcapassos o un Desfibril•lador Automàtic Implantable (DAI) han de tenir diversos factors en compte a l'hora de sotmetre's a proves diagnòstiques. En el cas de les ressonàncies magnètiques (RMN), és necessari desactivar el marcapassos abans de la realització de la prova i tornar activar-lo en finalitzar aquesta.

No obstant això, aquest procediment pot suposar un risc per al pacient, ja que el cardiòleg que configura el dispositiu i l'equip de RMN solen trobar-se en centres diferents. D'aquesta manera, el pacient ha de fer els desplaçaments amb el marcapassos o el DAI desactivat.

CreuBlanca ha aconseguit solucionar aquest problema. Per a això, la Unitat de Radiodiagnòstic i el Departament d'Electrofisiologia han dissenyat un circuit tancat que permet realitzar tant la ressonància magnètica com la visita al cardiòleg en el mateix centre per a minimitzar riscos en pacients amb marcapassos.

RMN amb marcapassos, ara més fàcil i amb menys riscos

Fins a la dècada dels 90, els marcapassos i els DAI eren incompatibles amb les ressonàncies magnètiques, ja que aquestes utilitzen forts camps magnètics, com el seu propi nom indica, que poden alterar els components ferromagnètics del marcapassos i del DAI.

'image'

Gràcies als avanços tecnològics, avui dia és possible fer ressonàncies magnètiques a pacients amb aquesta mena de dispositius sense córrer riscos. Els actuals marcapassos i DAI incorporen dues maneres en el seu funcionament: mode normal i mode RMN compatible. En aquest segon mode, el marcapassos deixa de funcionar temporalment i així no interfereix en la realització de la prova diagnòstica.

Què has de saber si portes un marcapassos i necessites realitzar-te una ressonància magnètica

Els marcapassos i els DAI funcionen per defecte en mode normal, per la qual cosa, abans de sotmetre al pacient a qualsevol estudi cardiològic s'ha de programar en mode RMN compatible.

'image'

Durant la realització de la prova el pacient està monitorat, se li sotmet a un electrocardiograma i es mesuren en tot moment els nivells d'oxigen i pressió arterial. En CreuBlanca, l'estudi es realitza mitjançant la** RMN Orian (Toshiba) de 1,5 tesles** i es recomana que la durada no superi els 30 minuts. A més, aquest equip està situat al costat del servei d'Urgències 24h per a atendre el pacient en cas d'emergència.

En finalitzar la prova, el pacient ha d'acudir de nou a la consulta del cardiòleg per a ficar el dispositiu al seu mode normal de funcionament i verificar que el l’estat de salut del pacient és el correcte.

Una vegada més, CreuBlanca ofereix totes les facilitats per a assegurar el mínim risc i ho fa comptant amb els últims avanços tecnològics en diagnòstic. Tot això sempre tenint com a prioritat la salut del pacient i que aquest estigui el més tranquil i còmode possible.


Comenta esta noticia